Trygghet

Det är ett stort ansvar att få komma hem till din bostad och städa ditt hem. Därför gör vi allt vi kan för att du ska känna dig så trygg som möjligt.

Kontakta oss

Våra garantier

  • Vi erbjuder vår personal bra arbetsförhållande genom att de har rätt lön tack vare kollektivavtal med fackförbundet Kommunal och är fullt försäkrade med FORA försäkringar både när de är i ditt hem och på resorna dit.
  • Ditt hem är vår arbetsplats-och det förpliktigar! Vi har fasta rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Alla som jobbar hos oss skriver också på ett sekretessavtal.
  • Vi har full företagsförsäkring i Länsförsäkringar för allt som kan hända i ditt hem. Om olyckan skulle vara framme.
  • Vi har kontinuerliga internutbildningar.
  • Vi genomför ständiga kvalitetskontroller.
  • Vi är momsregistrerade.
  • Vi har F-skattsedel.
  • Vi är ett Aktiebolag.
  • Vi har Ekonomernas Hus som revisor.
  • Vi har finansiering via Handelsbanken, och du kan få din faktura skickad via post, e-mail och kan även betala via e-faktura.