Vårt städföretag har haft kollektivavtal sedan dag ett

Vi på Klarälven Städ tror att om våra anställda mår bra och känner sig trygga, blir det utförda jobbet också bra! Genom att införa kollektivavtal och sätta fokus på arbetsrättigheter och arbetsmiljö har vi inte bara stärkt våra anställda utan även lagt grunden för en mer hållbar och trygg bransch. Detta steg visar att när arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans kan positiva förändringar uppnås som gynnar alla parter.

 

Förbättrade villkor för ett städföretag med kollektivavtal


I en tid där många anställningar är präglade av osäkerhet och deltid står hushållsnära tjänster ofta som exempel på branscher där otrygghet och låg facklig anslutning är utmaningar. Många arbetstagare inom dessa områden brottas med undersysselsättning som i sin tur kan leda till svårigheter att försörja sig själva och sina familjer. Många av de företag som erbjuder hushållsnära tjänster saknar kollektivavtal och detta i kombination med den låga fackliga anslutningsgraden, skapar en komplex situation för arbetstagarna.

Det är här vi på Klarälven Städ står ut ur mängden. Genom att använda oss av kollektivavtal säkerställer vi våra anställdas välbefinnande och rättigheter. Ett kollektivavtal fungerar som en vägledning som reglerar olika aspekter av arbetsvillkoren, inklusive löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. Förutom att erbjuda bättre och mer rättvisa löner, ger kollektivavtalet anställda ökad säkerhet vad gäller arbetsrättigheter och skydd mot eventuell osaklig behandling.

 

Kollektivavtal - för ett städföretag med tryggare anställningar


En av de betydelsefulla aspekterna av kollektivavtal inom hushållsnära tjänster är att det klargör arbetsgivaransvaret. I branscher där arbete ofta sker i någon annans hem kan det vara svårt att fastställa vem som har det övergripande arbetsgivaransvaret. Genom ett kollektivavtal tydliggörs arbetsgivarens skyldigheter och ansvar gentemot sina anställda. Detta skapar en mer balanserad relation mellan arbetsgivare och arbetstagare och kan bidra till att minska otryggheten.

Vi på Klarälven Städ visar också ett progressivt steg genom att erbjuda tillsvidareanställningar och verka för att göra heltidsarbete till normen inom branschen. Denna insats hjälper till att motverka de otrygga arbetsvillkoren som många anställda inom hushållsnära tjänster står inför. Genom att erbjuda stabila anställningar och rimliga arbetstider kan Klarälven Städ skapa en mer hållbar och balanserad arbetsmiljö för sina anställda.

Arbetsmiljön är en annan viktig aspekt där vi på Klarälven Städ sätter fokus genom sitt kollektivavtal. Att arbeta i andras hem kan vara utmanande och innebära specifika risker. Genom att ställa krav på arbetsmiljöfrågor som schemaläggning, arbetsbelastning och skyddsåtgärder visar vi vårt engagemang för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats för våra anställda. Detta inkluderar även frågor som avser att minska risken för hot, våld och trakasserier.

Genom kollektivavtalet har vi på Klarälven Städ lagt grunden för en mer rättvis och trygg arbetsplats. 

 

 

0
Feed

Lämna en kommentar